GSA 40-80 kW zrębki drewna i trociny, pellet, łupiny orzechów, pestki owoców