SKŁADY DRZEWNE w Ostrowy. CSA 650GM (650 kW)
Opis inwestycji
  • Model kotła - CSA 650GM (650 kW) - kocioł z ruchomym rusztem - ciepło wykorzystywane także w suszarni drewna
  • Paliwo - wykorzystywane: zrębki, odpady tartaczne, trociny, wióry - alternatywne: pellet, owies, pestki
  • Kocioł ogrzewa zakład drzewny oraz pracuje na cele suszarni Hildebrand