Jak spalać paliwo o wysokiej wilgotności i dużym zanieczyszczeniu

Firma D’Alessandro Termomeccanica wprowadza na rynek Polski nowy produkt – kocioł na biomasę serii CSA-GM z ruchomym rusztem schodkowym.

Kocioł serii CSA-GM z ruchomym rusztem został zaprojektowany do spalania rozdrobnionej biomasy o wilgotności względnej nawet do 50%.

Dzięki konstrukcji rusztu i komory spalania kocioł CSA-GM idealnie sprawdza się przy spalaniu zrębków, wiór i trocin drzewnych, pelletu drzewnego, pelletu ze słomy i siana, odpadów z produkcji owoców i warzyw oraz innych paliw stałych o tendencji do tworzenia szlaki i zlewania popiołów takich jak groszek węgla brunatnego, zanieczyszczonego drewna, kory drzewnej itp.

Podczas użytkowania kotła CSA-GM klient już nie musi przejmować się wilgotnością biomasy i usuwaniem popiołu ponieważ proces spalania i odprowadzania odpadów po spalaniu jest w pełni zautomatyzowany.

Ruchomy ruszt schodkowy jest zbudowany z elementów żeliwnych, których kształt umożliwia przepływ powietrza pierwotnego do spalania i chłodzenia rusztu, co wpływa znacząco na trwałość palnika. Elementy rusztu są wymienne więc w przypadku uszkodzenia któregoś z nich wystarczy wymienić jeden człon bez potrzeby modernizacji całego palnika.
Zasada działania rusztu ruchomego polega na podawaniu paliwa w górną część, a następnie poprzez ruch posuwisto-zwrotny stopniowe przemieszczanie paliwa w kierunku dolnej części palnika oraz stopniowe spalanie i suszenie dzięki odpowiednio skierowanemu strumieniowi gorących spalin (kierunek przepływu spalin jest przeciwny do strumienia podawanego paliwa), w efekcie na końcu rusztu następuje całkowite dopalenie paliwa.

W przypadku paliw zanieczyszczonych np. ziemią, piaskiem także świetnie sprawdza się ruszt ruchomy, ponieważ poprzez ciągłe przemieszczanie się paliwa po powierzchni skośnej następuje mieszanie a w skutek czego cięższe elementy w postaci ziemi przechodzą w dolną część rusztu a nawet częściowo opadają pod ruszt znacząco zmniejszając swój niekorzystny wpływ na proces spalania.

W wyposażeniu znajduje się wentylator powietrza pierwotnego do spalania (pod rusztem), wtórnego służącego do dopalania pyłów (nad rusztem). Na końcu rusztu znajduje się automatyczny odpopielacz wyprowadzający popiół na zewnątrz kotła do szczelnego zbiornika, a całość komory spalania wymurowana jest ceramiką ognioodporną z wysoką zawartością tlenku glinu, która między innymi ma za zadanie podnieść temperaturę w komorze i przyśpieszyć odparowanie wody zawartej w paliwie.

Skontaktuj się z nami

BIURO HANDLOWE

ul. Benedykta Cesarza 45/4

30-427 Kraków

biuro@dalessandro.pl

MARIUSZ GŁOWACKI

+48 693 567 773

glowacki@ecologika.pl

TOMASZ BURZAŁA

+48 608 674 553

t.burzala@ecologika.pl