DOLINA ZIELAWY – PODEDWÓRZE – SZKOŁA – CS 400

Zmodernizowana kotłownia szkolna, automatyczny kocioł na pellet pracuje w zamian za dwa kotły węglowe z ręcznym załadunkiem. Kocioł posiada automatyczny zapłon paliwa, automatyczne/pneumatyczne czyszczenie rur wymiennika kotła oraz automatyczne odpopielanie komory spalania. Praca kotła jest sterowana z szafy sterowniczej z funkcją płynnej modulacji mocy kotła w zakresie 30-100% i możliwością podłączenia wizualizacji bezprzewodowej.

  • Model kotła: CS 400
  • Paliwo wykorzystywane: Pellet drzewny
  • Paliwo alternatywne: owies, pestki owoców