DOLINA ZIELAWY – KOLANO – SZKOŁA – CS 400

W miejsce dwóch wyeksploatowanych kotłów na miał węglowy zamontowany został automatyczny kocioł na pellet wraz z pneumatycznym/automatycznym systemem podawania paliwa z magazynu o pojemności zapewniającej 7-14 dni pracy. Dzięki zastosowanym funkcjom w postaci automatycznego zapłonu paliwa, automatycznego czyszczenia rur wymiennika kotła oraz automatycznego odpopielania komory spalania obsługa kotłowni została ograniczona do minimum. Praca kotła jest sterowana z szafy sterowniczej z funkcją płynnej modulacji mocy kotła w zakresie 30-100% i możliwością podłączenia wizualizacji bezprzewodowej. Pneumatyczne podawanie paliwa odbywa się poprzez specjalne elementy zasysające zamocowane na posadzce magazynu i poprzez ciąg rur antystatycznych i wymuszający obieg wentylator pellet dozowany jest do zbiornika przykotłowego w sposób automatyczny i cykliczny.

  • Model kotła: CS 400
  • Paliwo wykorzystywane: Pellet drzewny
  • Paliwo alternatywne: owies, pestki owoców